News Story

Zaměstnanci Allyn International věnovali částku 38 tisíc Kč organizaci Okamžik

Posted on December 28, 2016

Prague charity event

PRAHA (28. prosince 2016) –  Allyn International podpořil částkou 38 116 korun pražskou organizaci Okamžik, která pomáhá lidem se zrakovým postižením. Zaměstnanci pražské kanceláře vybrali v charitativní sbírce 9 836 korun a firma k této částce přidala 28 280 korun.

Pražská organizace Okamžik podporuje lidi se zrakovým postižením a snaží se jim pomáhat vést plnohodnotný a samostatný život prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit. Organizace byla založena v roce 2000 a její tým se skládá z nevidomých i vidících lidí.

Zaměstnanci Allyn International se rozhodli podpořit tuto organizaci především kvůli zkušenosti z Neviditelné výstavy, kde si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jaký je život se zrakovým handicapem. Velké účasti na charitativní sbírce pomohlo i osobní představení organizace přímo v prostorách pražské kanceláře.

Okamžik však není jedinou organizací, kterou pražští zaměstnanci letos podpořili. Na jaře tohoto roku se zúčastnili charitativního Běhu pro Světlušku, kde zaplacením startovného přispěli částkou 10 350 korun na konto Světlušky.

O Allyn International:

Allyn International Services, Inc. (Allyn), je soukromá společnost zaměřující se na komplexní služby v oblasti logistiky. Firma byla založena v roce 1992. Našimi klíčovými činnostmi jsou management přepravních služeb, logistický sourcing, zasilatelství, poradenství v logistice a supply chain managementu, daňové poradenství a management dovozních a vývozních operací. Kontinentální hlavní sídla společnosti, které se nacházejí ve Fort Myers na Floridě v USA, v čínské Šanghaji a v Praze jsou propojeny s lokálními pobočkami v Evropě a Severní Americe. 

This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for details about how these cookies are used. Manage Cookies