News Story

Ivana Schlumperger byla jmenována novou CFO

Posted on January 12, 2017

Prochazkova i

PRAHA, 12 ledna 2016 – Vedení společnosti Allyn International Services jmenovalo do funkce Global Chief Financial Officer Ivanu Schlumperger. Ivana graduovala na Vysoké škole ekonomické v Praze a zaměstnancem společnosti je od roku 2006. Od roku 2012 působila ve funkci Finance Team Leader pro EMEA region. Její povýšení je tak odrazem jejích pracovních kvalit a přínosu pro společnost. S ohledem na její novou pozici bude nyní působit v centrále společnosti, ve Fort Myers, na Floridě v USA.

“Když jsem téměř před deseti lety v této společnosti začínala, nenapadlo mě, že budu mít takové štěstí pracovat s tolika skvělými lidmi, kteří mi pomohou stát se někým, kým jsem nyní. Během mé kariéry jsem byla postavena před mnoho pracovních výzev, ale tato je zatím nejdůležitější v mém profesním životě. Věřím, že společně s mými kolegy dokážeme pozvednout naši společnost na vyšší úroveň,” těší se Ivana na svou novou roli.

O Allyn International:
Allyn International Services, Inc. (Allyn), je soukromá společnost zaměřující se na komplexní služby v oblasti logistiky. Firma byla založena v roce 1992. Našimi klíčovými činnostmi jsou management přepravních služeb, logistický sourcing, zasilatelství, poradenství v logistice a supply chain managementu, daňové poradenství a management dovozních a vývozních operací. Kontinentální hlavní sídla společnosti, které se nacházejí ve Fort Myers na Floridě v USA, v čínské Šanghaji a v Praze jsou propojeny s lokálními pobočkami v Evropě a Severní Americe. 

This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for details about how these cookies are used. Manage Cookies