News Story

Allyn International věnoval 30 tisíc Kč Domovu pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Posted on February 09, 2016

PRAHA, 4. února 2016 – Allyn International podpořil jihočeský Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky částskou 30 773 Kč. Zaměstnanci pražské kanceláře během prosince a ledna vybrali v charitativní sbírce 5 773 korun a CEO firmy Allen Trevett k této částce přidal dalších 25 tisíc korun.

Domov se celoročně stárá o osoby s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením ve věku od 5 do 64 let. Služby poskutuje těm, kteří nemohou setrvat ve svém domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Péče bere v potaz osobnost, potřeby a přání ubytovaných a podporuje je v samostatném rozhodování, převzení odpovědnosti za vlastní způsob života, vytvoření návyků a náplně dne.

Zaměstnanci pražské kanceláře Allynu se v minulosti také připojili ke Dnu proti rakovině, shromažďovali vánoční dárky, hračky a oblečení pro opuštěné děti a kojenecké ústavy, pomohli léčení cukrovky podporou Nadace mladých diabetiků a peněžní podporou mezinárodní neziskové organizaci Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic).

 

 

 

 

 

 

 

O Allyn International:

Allyn International Services, Inc. (Allyn), je soukromá společnost zaměřující se na komplexní služby v oblasti logistiky. Firma byla založena v roce 1992. Našimi klíčovými činnostmi jsou management přepravních služeb, logistický sourcing, zasilatelství, poradenství v logistice a supply chain managementu, daňové poradenství a management dovozních a vývozních operací. Kontinentální hlavní sídla společnosti, které se nacházejí ve Fort Myers na Floridě v USA, v čínské Šanghaji a v Praze jsou propojeny s lokálními pobočkami v Evropě a Severní Americe. 

This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for details about how these cookies are used. Manage Cookies