Logistický Outsourcing - 4th Party Logistics (4PL)

Logistický outsourcing (4PL) lze definovat jako strategické využití externích partnerů, kteří zabezpečují aktivity, které běžně řídí interní zaměstnanci a procesy. Jako poskytovatel 4PL služeb Allyn podporuje celý Váš logistický řetězec nebo jeho část. Nabízíme služby od managementu přeprav po audit faktur, podporu ze strany koordinátorů logistiky umístěných přímo ve vaši lokalitě výrobního závodu či zastoupení, systém řízení přeprav a nákup logistických služeb.

Allyn International alokuje veškeré zdroje pro řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Pracujeme jako “prodloužená ruka” vaší firmy, řídíme se vaší strategií a podněty. Našim cílem je uplatnit ve vašem podniku nejlepší logistické postupy, poskytnout zkušenosti a znalosti z logistiky, optimalizovat vaše procesy a celkový dodavatelsko-odběratelský řetězec.

Logistické centrum může poskytovat veškeré služby nebo jen část z nich, zbývající činnosti pak zůstávají v rukou klienta.

Nabízíme:

 • Management přeprav
 • Nákup služeb
 • Podpora v lokalitě klienta
 • Využití Software (Allyn Logistics Application)
 • Reporty a IT systémy
 • Audit faktur

Přehled výhod:

 • kontaktní osoba pracující pouze pro vás
 • optimalizace materiálových toků
 • open-book management, plná transparentnost
 • podstatná úspora logistických nákladů
 • sdílení nejlepších postupů v oboru
 • zvýšení produktivity
 • viditelnost dat
 • globální nákupní strategie a synergické efekty     

 

This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for details about how these cookies are used. Manage Cookies