Logistický consulting

Allyn nabízí logistické poradenské služby nejvyšší kvality v oblasti benchmarkingu, modelování nákladů, a tvorbě analýz, které pomůžou klientům vyhodnotit operativní procesy a definovat strategie tak, aby došlo ke  zlepšení činností v celém dodavatelském řetězci.

Prostřednictvím poradenských služeb umožníme detailní pohled na problémy v operativních činnostech, díky němuž bude klient schopen učinit správné a přesvědčivé rozhodnutí vedoucí k maximalizaci výnosů z investic, snížení nákladů a zlepšení služeb zákazníkům.

Naše hlavní poradenské oblasti jsou:

  • Zlepšení výkonu hodnotového řetězce
  • Benchmarking konkurence
  • Nákup logistických služeb
  • Optimalizace distribuční sítě
  • Strategický outsourcing
  • Školení v logistice a mezinárodním obchodě
  • Vyhodnocení informačních technologií

 

This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for details about how these cookies are used. Manage Cookies