Logistický audit

Allyn International provádí pro své klienty logistická hodnocení a audity, které dodává společně s doporučeními zlepšení výkonnosti dodavatelsko-odběratelského řetězce. 

Hlavním výsledkem logistického auditu je objektivní a nezávislé hodnocení současné efektivity logistických toků a procesů, jakož i doporučení pro budoucí zlepšení. 

Cíle a úkoly:

 • Poskytnout přehled logistických potřeb v současné situaci
 • Shromáždit kvantitativní a kvalitativní údaje
 • Poskytnout jasný přehled o situaci
 • Provést back-up data a analýzy
 • Poskytovat doporučení a plán pro zlepšení

Hlavní kroky: 

 • Seznámit se s zúčastněnými stranami a zmapovat situaci
 • Shromáždit vstupy od všech zúčastněných stran
 • Shromáždit všeobecné informace
 • Shromáždit kvantitativní informace
 • Shromáždit kvalitativní informace
 • Zhodnotit a shrnout informace
 • Konsolidovat základní informace v podpůrné dokumentaci
 • Vypracovat doporučení
 • Přezkoumat a prezentovat nálezy

Výhody:

 • Neutrální hodnocení
 • Brainstormingové a pracovní porady
 • Sdílení osvědčených postupů a benchmarking
 • Profesionální a zkušený přístup
 • Transparentnost a diskrétnost
 • Nízké náklady bez dalších závazků
 • Podpora realizace navržených řešení

Výstup:

 • Report logistických ukazatelů a dodržování obchodních procesů:
 • Mapa dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Souhrn ukazatelů a skutečností
 • Analýza dat
 • Procesní mapy
 • Sumář rozhovorů s jednotlivými zúčastněnými stranami
 • Identifikace problémů a příležitosti s záložními daty, tříděné podle jednotlivých toků (inbound, sklad, outbound, atd.) a kategorií
 • High-low matice závažnosti problémů a komplexnosti jejich řešení
 • SWOT analýza
 • Návrhy dalších kroků a podklady ke zlepšení

This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for details about how these cookies are used. Manage Cookies