Celní služby

Pro mnoho firem je složité sledovat vývoj v oblasti exportu a importu zboží a služeb. Toto je obzvláště aktuální v době, kdy dochází k častým změnám v celních a obchodních nařízeních a ke zvýšeným bezpečnostním opatřením. Allyn nabízí proaktivní přistup k řízení mezinárodního obchodu používáním inovativních procesů upravených k uspokojení rozličných potřeb klientů.

Zaměstnáváme řadu kvalifikovaných a vyškolených celních agentů, jejichž hlavním cílem je poskytnout vynikající zákaznický servis a expertízu v oblasti mezinárodního obchodu. Poskytujeme širokou škálu služeb v oblasti importní a exportní celní problematiky. Naše klientela využívá výhod naší práce a poradenství jak v případě velkých a dlouhodobých projektů, tak i u běžných každodenních celních případů.

Naše importní služby se zaměřují na:

  • management cla
  • celní zprostředkování
  • ocenění, ověření země původu
  • uchovávání dat

Tyto oblasti, tak jako jiné aspekty importní problematiky, jsou velice důležité k zachování shody s veškerými importními nařízeními. Naším cílem je shoda a zároveň maximální úspory pro naše klienty.

Naše exportní služby poskytují pevný základ pro požadavky našich klientů s ohledem na přípravu exportní dokumentace, prověření zamítnuté strany, žádosti o licence, vedení dokumentace ECCN a HS kódů a mnoho dalších.

Nabízíme partnerství, které usnadní orientaci v nových a neustále se měnících nařízeních. Díky zkušenostem a znalostem v oblasti mezinárodního obchodu vám pomůžeme k tomu, aby veškeré vaše obchody byly vždy v souladu se všemi importními i exportními pravidly.

 

This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for details about how these cookies are used. Manage Cookies